รับปลูกบ้านตามสไตล์ที่เป็นคุณ
โทร. 02-379-1818

เรารวมทีมที่มากด้วยประสบการณ์การปลูกบ้านรวมกันจนกระทั่งเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
บริการรับปลูกบ้านบนที่ดินของคุณ โดยยึดหลัก 5 ดี คือ
1. วัสดุ....ดี
2. อุปกรณ์....ดี
3. ทีมงานช่างฝีมือ....ดี
4. เทคนิคการก่อสร้าง....ดี
5. ให้คำปรึกษาหลังส่งมอบ....ดี


ทริปเปิ้ลเอ พรอพเพอร์ตี้
รับเหมาก่อสร้าง
รับปลูกบ้าน สร้างโรงงาน
ศูนย์ให้คำปรึกษา
การก่อสร้างด้วยโฟม
โทร. 02-379-1818